ใช้บริการธนาคารจิตอาสา

2,699,063 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

220,674 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,475,819 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา (หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือสร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

บอกเล่าจากใจอาสา

 • Spiderann

  ดูภารกิจ
  อนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ณัฐภพ อาสาสมัครสอนประดิษฐ์หมวก จากวัสดุรีไซเคิลเพื่อพัฒนาสามเณรฤดูร้อน น้องเณรทุกรูปน่ารัก และตั้งใจกันอ...
 • Phai

  ดูภารกิจ
  มีความสุขครับที่ได้ร่วมกิจกรรม ได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายจากสถานที่ ที่เราเคยไปเที่ยวแต่เรายังไม่รู้ว่าที่นี่คือ บางลำพู แ...
 • Aye Ajchalee

  ดูภารกิจ
  ตอนที่เข้ามาหางานอาสาทำ เห็นโครงการนี้แล้วสนใจมาก คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับตัวเองไม่มากก็น้อย ปกติจะเลือกกิจกรรมประเภทใช้แรงงาน ...

ขั้นตอนฝากเวลาเป็นอาสา

 1. 1. สมัครบอกความตั้งใจให้เวลา

  กรอกชื่อ อีเมล รหัสผ่าน และฝากจำนวนชั่วโมงตามที่ตั้งใจ
  (ดูคลิปแนะนำ)

 2. 2. เลือกใช้เวลากับงานอาสาที่ตรงใจ

  ค้นหาและสมัครภารกิจจิตอาสาที่สอดคล้องกับเวลา ความสนใจ หรือทักษะของเรา (ดูคลิปแนะนำ)

 3. 3. แบ่งปันประสบการณ์และยืนยันการใช้เวลา

  เล่าความประทับใจ การเรียนรู้ เรื่องราวจากภารกิจจิตอาสา และยืนยันเวลาที่ได้ใช้ไปแล้ว (ดูคลิปแนะนำ)

ขั้นตอนสร้างภารกิจจิตอาสา

 1. 1. ให้ข้อมูลและแนะนำองค์กร

  สร้างบัญชีผู้ใช้ และบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่ม/องค์กรอาสาของเรา

 2. 2. สร้างภารกิจ เปิดโอกาสใช้เวลาจิตอาสา

  ระบุรายละเอียดของภารกิจให้ครบถ้วน เช่นเวลาที่ใช้ ลักษณะงาน และทักษะที่ต้องการ

 3. 3. ตอบรับและตอบกลับ เมื่อบรรลุภารกิจ

  ตอบรับอาสาที่สมัครเข้าร่วมและตอบกลับเมื่อสิ้นภารกิจโดยบันทึกเวลาพร้อมคำขอบคุณ

 • จำนวนอาสาที่ร่วมฝากเวลา ....

  52,217
 • จำนวนภารกิจที่กำลังเปิดรับ ....

  183
 • จำนวนภารกิจที่เสร็จสิ้นแล้ว ....

  2,902
 • จำนวนอาสาทั้งหมดที่เคยร่วมปฏิบัติภารกิจ ....

  82,409