706,192 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

156,632 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

201,110 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
72 ชม.

กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ปี ๖ เทอมที่ ๑
ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 57 เวลา : 00:00 น.
ถึง 22 มิถุนายน 57 เวลา : 23:59 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

Big Cleaning Day at Nopparatrajthani Hospital
ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 57
ถึง 16 พฤษภาคม 57
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น.
ทุกวัน 0 (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
8 ชม.

...เบาหวาน อยากกิน กินได้ แต่ต้องแลกเปลี่ยน...
ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 57
ถึง 28 พฤษภาคม 57
เวลา : 08:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก