929,328 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

124,847 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

328,536 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
72 ชม.

รับอาสาสมัครสอนน้อง กศน .
ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 57
ถึง 6 กุมภาพันธ์ 58
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น.
ทุกวัน พุธ, ศุกร์ (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
56 ชม.

นิเวศน์ศาลา (ระยะคิด)
ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 57
ถึง 27 ธันวาคม 57
เวลา : 09:00 น. - 17:00 น.
ทุกวัน เสาร์ (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก