1,189,673 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

100,406 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

613,804 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
3 ชม.

ศิลปะการวาด Painting (ชุ่มฉ่ำสงกรานต์)
ตั้งแต่ 12 เมษายน 58
ถึง 12 เมษายน 58
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
38 ชม.

ดอกไม้ในที่ลับตา บุกกรุงลงกาปราบไมยราพยักษ์
ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 58 เวลา : 06:30 น.
ถึง 17 พฤษภาคม 58 เวลา : 20:30 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
59 ชม.

ชวนอาสาเดินภาวนา บูชาวิสาขปุณณมี พระธาตุดอยสุเทพ
ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 58 เวลา : 00:00 น.
ถึง 1 มิถุนายน 58 เวลา : 23:59 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก