1,842,359 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

195,591 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,119,150 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
77 ชม.

ครูอาสา ปลายดอย ตามหาน้ำผึ้งป่าสุดขอบฟ้า
ตั้งแต่ 3 มีนาคม 59 เวลา : 19:30 น.
ถึง 6 มีนาคม 59 เวลา : 23:59 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
4 ชม.

“มอบรัก แบ่งปันเพื่อนบ้านอาเซียน” – สบู่สมุนไพร(14กพ) Asa ASEAN – ASEAN Volunteer Service: Herbal Soap
ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 59
ถึง 14 กุมภาพันธ์ 59
เวลา : 13:30 น. - 17:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
14 ชม.

อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม. 59 อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน รุ่น 1 ปี 59 เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน ณ. ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม
ตั้งแต่ 6 มีนาคม 59
ถึง 6 มีนาคม 59
เวลา : 06:00 น. - 20:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก