831,809 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

132,592 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

258,486 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
104 ชม.

อาสาข้างเตียง (ศิลปะเด็ก)
ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 57
ถึง 31 ตุลาคม 57
เวลา : 08:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน จันทร์, พฤหัสบดี (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
8 ชม.

อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ปี 2/8” T-Shirt Painting for patients with chronic renal failure...
ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 57
ถึง 17 สิงหาคม 57
เวลา : 08:30 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
8 ชม.

57.08.24 (รุ่น 4 ปี 47) อาสา เรียนรู้ระบบนิเวศทะเลไทย ช่วยเพิ่มป่าชายเลน ณ ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม
ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 57
ถึง 24 สิงหาคม 57
เวลา : 06:30 น. - 19:00 น.
ทุกวัน 0 (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก