1,247,668 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

93,195 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

649,473 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
8 ชม.

อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 6
ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 58
ถึง 16 พฤษภาคม 58
เวลา : 06:00 น. - 19:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
59 ชม.

ชวนอาสาเดินภาวนา บูชาวิสาขปุณณมี พระธาตุดอยสุเทพ
ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 58 เวลา : 00:00 น.
ถึง 1 มิถุนายน 58 เวลา : 23:59 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
8 ชม.

รวมมิตรจิตอาสา : (2) เย็บผ้าอ้อมให้น้องในสถานสงเคราะห์
ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 58
ถึง 10 พฤษภาคม 58
เวลา : 08:30 น. - 16:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก