2,998,396 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

203,232 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,582,605 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
8 ชม.

เปิดท้ายขายของรักเพื่อน้อง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กบ้านพักพิงฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 60
ถึง 30 ตุลาคม 60
เวลา : 06:00 น. - 14:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

อาสาตามธรรม นำโดยพี่รัตน์
ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 60
ถึง 4 พฤศจิกายน 60
เวลา : 13:30 น. - 16:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
12 ชม.

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 60 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท รุ่น 2 ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ( กิจกรรม BBL )
ตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน 60
ถึง 19 พฤศจิกายน 60
เวลา : 06:00 น. - 19:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก