2,045,111 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

145,667 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,196,002 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
7 ชม.

ฉลาดทำบุญวิสาขบูชา : (1) ผ้าอนามัยปันยิ้มให้น้องบนดอย
ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 59
ถึง 20 พฤษภาคม 59
เวลา : 09:30 น. - 16:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
8 ชม.

อาสาสมัครล่องเรือเก็บขยะแม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 59
ถึง 15 พฤษภาคม 59
เวลา : 08:30 น. - 17:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
8 ชม.

จิตอาสา ยิงเมล็ดพันธุ์พืช เขานางพันธุรัต
ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 59
ถึง 28 พฤษภาคม 59
เวลา : 07:00 น. - 21:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก