2,699,063 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

220,674 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,475,819 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
3 ชม.

สอนผู้สูงวัยใช้ iPad 7 มิ.ย. 60
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 60
ถึง 7 มิถุนายน 60
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
5 ชม.

อาสาช่วยงานลงทะเบียน “เทคนิคทรงพลังพิชิตอารมณ์เครียดและออฟฟิศซินโดรม”
ตั้งแต่ 10 มิถุนายน 60
ถึง 10 มิถุนายน 60
เวลา : 12:30 น. - 17:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
4 ชม.

(มิถุนา 4) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส
ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
เวลา : 13:00 น. - 17:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก