852,443 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

130,557 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

269,802 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
6 ชม.

อาสาดูแลน้องพิเศษเพื่อไปรับเครื่องดูดเสมหะ
ตั้งแต่ 30 สิงหาคม 57
ถึง 30 สิงหาคม 57
เวลา : 09:00 น. - 15:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
24 ชม.

ช่างภาพอาสา ถ่ายภาพกิจกรรมอาสาเพื่อนำมาใช้พัฒนาเวปไซด์ ธนาคารจิตอาสา
ตั้งแต่ 7 กันยายน 57
ถึง 30 กันยายน 57
เวลา : 08:00 น. - 18:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก