2,594,282 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

230,991 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,439,097 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
4 ชม.

จังหวะชีวิต Workshop (เดือน เม.ย.)
ตั้งแต่ 9 เมษายน 60
ถึง 9 เมษายน 60
เวลา : 13:00 น. - 17:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
74 ชม.

อาสาพัฒนาเกาะลิบง ล่องเรือตามหาพะยูน
ตั้งแต่ 6 เมษายน 60 เวลา : 20:30 น.
ถึง 9 เมษายน 60 เวลา : 22:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
7 ชม.

อาสาช่วยงานตลาดนัดคนปลูก คนปรุง ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูก ปรุง เปลี่ยน
ตั้งแต่ 1 เมษายน 60
ถึง 1 เมษายน 60
เวลา : 13:00 น. - 20:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก