877,535 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

162,598 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

281,356 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
25 ชม.

อาสาบันทึกภาพกิจกรรมในงานเทศกาลดูนกเมืองไทย
ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 57 เวลา : 06:00 น.
ถึง 9 พฤศจิกายน 57 เวลา : 18:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
8 ชม.

เปิดท้ายขายของรักเพื่อน้อง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กบ้านพักพิงฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ตั้งแต่ 18 กันยายน 57
ถึง 18 กันยายน 57
เวลา : 06:00 น. - 14:00 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
8 ชม.

ฉลาดทำบุญออกพรรษา : เย็บถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน
ตั้งแต่ 12 ตุลาคม 57
ถึง 12 ตุลาคม 57
เวลา : 08:30 น. - 16:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก