2,376,933 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

207,751 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,308,375 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
4 ชม.

จังหวะชีวิต Workshop (เดือน พ.ย.)
ตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 59
ถึง 13 พฤศจิกายน 59
เวลา : 13:00 น. - 17:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
5 ชม.

เปิดรับอาสาสมัครเพื่อเป็นเมนทอร์ รุ่นที่ 2
ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 59
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 60
เวลา : 10:00 น. - 11:00 น.
ทุกวัน อาทิตย์, พฤหัสบดี, เสาร์ (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
4 ชม.

(ตุลา 30) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส
ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 59
ถึง 30 ตุลาคม 59
เวลา : 13:00 น. - 17:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก