2,328,436 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

178,477 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,299,200 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
7 ชม.

อาสาทาสีศูนย์กิจกรรมบ้านดิน ถิ่นธรรมศาสตร์ รังสิต
ตั้งแต่ 9 ตุลาคม 59
ถึง 9 ตุลาคม 59
เวลา : 09:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
12 ชม.

(รุ่น6) วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 59 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆ ในชนบท (BBL) ณ โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไภผาสุขประเสริฐ) อ.นครหลวง จ.พระนครศรี อยุธยา
ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 59
ถึง 15 ตุลาคม 59
เวลา : 06:00 น. - 19:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

ร้อยลูกปัด ถักทอ (เดือน ต.ค.)
ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 59
ถึง 8 ตุลาคม 59
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก