2,941,370 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

196,778 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,567,848 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
14 ชม.

ปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน ep.3 ตอน ลุยเลนตระเวนแม่กลอง
ตั้งแต่ 7 ตุลาคม 60
ถึง 7 ตุลาคม 60
เวลา : 06:30 น. - 20:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
57 ชม.

ค่ายอาสา สร้างสนามเด็กเล่น พัฒนาโรงเรียนชนบท
ตั้งแต่ 13 ตุลาคม 60 เวลา : 08:00 น.
ถึง 15 ตุลาคม 60 เวลา : 17:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
4 ชม.

(กันยา 30) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส
ตั้งแต่ 30 กันยายน 60
ถึง 30 กันยายน 60
เวลา : 13:00 น. - 17:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก