2,630,027 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

227,462 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,451,114 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
4 ชม.

1 + 1 ให้เธอ ให้ฉัน กับ Happy Dolls Project
ตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 60
ถึง 7 พฤษภาคม 60
เวลา : 12:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
13 ชม.

อาสาทาสีโรงเรียนให้น้อง
ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 60
ถึง 28 พฤษภาคม 60
เวลา : 06:30 น. - 19:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

ร้อยลูกปัด ถักทอ (เดือน พ.ค.)
ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 60
ถึง 13 พฤษภาคม 60
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก