934,708 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

122,959 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

332,252 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
4 ชม.

Sweet November - Give & Take with Happy Dolls @Udomsook Coffee
ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 57
ถึง 23 พฤศจิกายน 57
เวลา : 13:00 น. - 16:30 น.
ทุกวัน 0 (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
20 ชม.

จัดเตรียมเครื่องบูชา 50,000 ที่ น้อมถวายพระพุทธเจ้า
ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 57
ถึง 14 ธันวาคม 57
เวลา : 10:00 น. - 18:00 น.
ทุกวัน 0 (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
56 ชม.

นิเวศน์ศาลา (ระยะคิด)
ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 57
ถึง 27 ธันวาคม 57
เวลา : 09:00 น. - 17:00 น.
ทุกวัน เสาร์ (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก