2,828,321 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

199,781 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,527,482 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
60 ชม.

ค่ายอาสา ปั้นอิฐ สร้างองค์พระบรมธาตุ
ตั้งแต่ 2 กันยายน 60 เวลา : 08:00 น.
ถึง 4 กันยายน 60 เวลา : 17:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
12 ชม.

วันที่ 30 กรกฎาคม 60 อาสาสร้างศาลาดิน ให้กับวัดเขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ( รุ่น 3 ปี 60 )
ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 60
ถึง 30 กรกฎาคม 60
เวลา : 06:00 น. - 19:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue #60
ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 60
ถึง 29 กรกฎาคม 60
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก