1,701,414 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

117,481 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,058,886 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
16 ชม.

ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม ตอน พิชิตภูฯ พิชิตใจตน รวมพลคนเก็บขยะ ปีที่ ๔ (ภูกระดึง)
ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 58 เวลา : 19:00 น.
ถึง 20 ธันวาคม 58 เวลา : 02:30 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue #40
ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 58
ถึง 28 พฤศจิกายน 58
เวลา : 13:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
16 ชม.

อาสามอบสื่อการเรียนพัฒนาเด็กบ้านโข๊ะทะ เก็บขยะทีลอซู
ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 58 เวลา : 20:30 น.
ถึง 13 ธันวาคม 58 เวลา : 22:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก