2,238,983 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

114,251 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,264,007 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
99 ชม.

อาสาล่ามภาษาญี่ปุ่น ใน จ.นครศรีธรรมราช
ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 59 เวลา : 13:00 น.
ถึง 2 สิงหาคม 59 เวลา : 16:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
14 ชม.

ค่ายประชาชนอาสา ขุดลอกคลองสัญจรสาธารณะ
ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 59 เวลา : 07:00 น.
ถึง 30 กรกฎาคม 59 เวลา : 20:30 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
12 ชม.

วันอาทิตย์ที่4 กันยายน 59 (สร้างฝาย รุ่น 3 ปี 59) อาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ( รุ่น 3 ปี 59 )
ตั้งแต่ 4 กันยายน 59
ถึง 4 กันยายน 59
เวลา : 06:00 น. - 20:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก