2,543,521 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

208,565 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,408,195 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
3 ชม.

เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue ครั้งที่ 55
ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 26 กุมภาพันธ์ 60
เวลา : 13:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
4 ชม.

อาสาเล่นบอร์ดเกม (รอบเช้า)
ตั้งแต่ 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
เวลา : 09:00 น. - 12:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก