821,181 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

137,226 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

254,698 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
8 ชม.

อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ปี 2/8” T-Shirt Painting for patients with chronic renal failure...
ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 57
ถึง 17 สิงหาคม 57
เวลา : 08:30 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
8 ชม.

57.08.24 (รุ่น 4 ปี 47) อาสา เรียนรู้ระบบนิเวศทะเลไทย ช่วยเพิ่มป่าชายเลน ณ ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม
ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 57
ถึง 24 สิงหาคม 57
เวลา : 06:30 น. - 19:00 น.
ทุกวัน 0 (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

ศิลปะภาวนา : พัดธรรม คลายใจ เพื่อผู้ป่วย
ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 57
ถึง 26 กรกฎาคม 57
เวลา : 10:00 น. - 12:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก