2,124,272 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

131,786 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,213,956 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
6 ชม.

ฉลาดทำบุญกับสวนโมกข์ : นิทานภาพป๊อปอัพ เพื่อเด็กป่วยและเด็กกำพร้า
ตั้งแต่ 12 มิถุนายน 59
ถึง 12 มิถุนายน 59
เวลา : 10:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
8 ชม.

เปิดท้ายขายของรักเพื่อน้อง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กบ้านพักพิงฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 59
ถึง 30 พฤษภาคม 59
เวลา : 06:00 น. - 14:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
24 ชม.

ค่ายอาสา ฅนทำไม้กวาดถวายวัด ณ เกาะภูเก็ต
ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 59
ถึง 18 กรกฎาคม 59
เวลา : 00:00 น. - 23:59 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก