991,746 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

143,795 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

364,062 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
3 ชม.

สอนผู้สูงวัยใช้ iPad 24 ธ.ค.
ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 57
ถึง 24 ธันวาคม 57
เวลา : 09:30 น. - 12:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
8 ชม.

อาสาฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า รุ่น 1 ปี 58
ตั้งแต่ 17 มกราคม 58
ถึง 17 มกราคม 58
เวลา : 06:00 น. - 20:00 น.
ทุกวัน 0 (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
36 ชม.

อาสาปลูกป่าชายเลน+ทำโป่ง+สร้างฝาย คืนความสมดุลให้ธรรมชาติ
ตั้งแต่ 24 มกราคม 58
ถึง 25 มกราคม 58
เวลา : 06:00 น. - 23:59 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก