695,136 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

152,259 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

178,738 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
8 ชม.

...เบาหวาน อยากกิน กินได้ แต่ต้องแลกเปลี่ยน...
ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 57
ถึง 28 พฤษภาคม 57
เวลา : 08:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
9 ชม.

ปัน Volunteer : ตอนกิจกรรมปันรอยยิ้มให้คุณตาคุณยาย บ้านบางแค
ตั้งแต่ 21 เมษายน 57
ถึง 21 เมษายน 57
เวลา : 08:00 น. - 16:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
8 ชม.

จิตอาสาเรามาทำสวน (ย้ายต้นกล้า)
ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 57
ถึง 3 พฤษภาคม 57
เวลา : 08:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก