2,279,309 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

170,673 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,286,644 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
12 ชม.

รุ่น 3 ปี 59 เสาร์ที่ 17 กันยายน. 59 อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน ณ. ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม
ตั้งแต่ 17 กันยายน 59
ถึง 17 กันยายน 59
เวลา : 06:00 น. - 19:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
7 ชม.

อาสาฉาบผนังดิน ถิ่นบัณฑิตอาสาสมัคร พิทักษ์โลก
ตั้งแต่ 4 กันยายน 59
ถึง 4 กันยายน 59
เวลา : 09:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก