1,101,174 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

148,455 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

568,756 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
8 ชม.

ทำตุ๊กตาน้องบุญ มอบให้เด็กดอย
ตั้งแต่ 8 มีนาคม 58
ถึง 8 มีนาคม 58
เวลา : 08:30 น. - 16:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

Mindfulness Workshop (ณ เดือนปิดไตรมาส)
ตั้งแต่ 8 มีนาคม 58
ถึง 8 มีนาคม 58
เวลา : 13:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
6 ชม.

ทราบ แล้ว เปลี่ยน Talk for Change
ตั้งแต่ 15 มีนาคม 58
ถึง 15 มีนาคม 58
เวลา : 10:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก