2,883,308 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

194,391 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,546,286 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
60 ชม.

ค่ายปั้นอิฐ “ปัญญาบุญสร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร” ครั้งที่ 2
ตั้งแต่ 9 กันยายน 60 เวลา : 08:00 น.
ถึง 11 กันยายน 60 เวลา : 18:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
60 ชม.

ค่ายปั้นอิฐ “ปัญญาบุญสร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร” ครั้งที่ 1
ตั้งแต่ 2 กันยายน 60 เวลา : 08:00 น.
ถึง 4 กันยายน 60 เวลา : 17:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
4 ชม.

(สิงหา 27) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส
ตั้งแต่ 27 สิงหาคม 60
ถึง 27 สิงหาคม 60
เวลา : 13:00 น. - 17:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก