706,092 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

156,632 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

201,110 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
72 ชม.

กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ปี ๖ เทอมที่ ๑
ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 57 เวลา : 00:00 น.
ถึง 22 มิถุนายน 57 เวลา : 23:59 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
5 ชม.

โครงการ ๓๖๕ วัน ถักอุ่น ให้คลายหนาว ปี ๔ ครั้งที่ ๓
ตั้งแต่ 27 เมษายน 57
ถึง 27 เมษายน 57
เวลา : 12:30 น. - 17:30 น.
ทุกวัน 0 (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

ศิลปะภาวนา : พัดธรรม คลายใจ เพื่อผู้ป่วย
ตั้งแต่ 26 เมษายน 57
ถึง 26 เมษายน 57
เวลา : 10:00 น. - 12:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก