1,433,887 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

569,222 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

730,579 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
28 ชม.

อาสาช่วยผู้พิทักษ์ป่า ปลูกป่า + ทำโป่ง + สร้างบ้านดิน
ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 58
ถึง 16 สิงหาคม 58
เวลา : 06:00 น. - 20:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

ยางยืดมีเสียงเพื่อคนตาบอด
ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 58
ถึง 11 กรกฎาคม 58
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
13 ชม.

จิตอาสาปลูกป่า คืนชีวิตให้แผ่นดิน ( เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ)
ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 58
ถึง 12 สิงหาคม 58
เวลา : 07:00 น. - 19:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก