2,765,849 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

213,863 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,497,590 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
12 ชม.

วันที่ 30 กรกฎาคม 60 อาสาสร้างศาลาดิน ให้กับวัดเขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ( รุ่น 3 ปี 60 )
ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 60
ถึง 30 กรกฎาคม 60
เวลา : 06:00 น. - 19:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
8 ชม.

เปิดท้ายขายของรักเพื่อน้อง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กบ้านพักพิงฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 60
ถึง 26 มิถุนายน 60
เวลา : 06:00 น. - 14:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
32 ชม.

ฉลาดทำบุญเข้าพรรษา : ทาสีและปรับปรุงโรงเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาส
ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 60 เวลา : 09:00 น.
ถึง 16 กรกฎาคม 60 เวลา : 17:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก