927,587 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

125,513 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

328,516 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
4 ชม.

ปิดเทอมนี้... หัวใจ Happy [Doll] -- รับสมัครเต็มแล้ว
ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 57
ถึง 25 ตุลาคม 57
เวลา : 13:00 น. - 16:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

ยางยืดกลับบ้าน (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 57
ถึง 8 พฤศจิกายน 57
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก