2,445,459 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

188,896 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,352,773 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
50 ชม.

อาสาสร้างฝาย ชุมชนคนต้นน้ำปาย
ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 59
ถึง 3 มกราคม 60
เวลา : 20:00 น. - 17:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
72 ชม.

ครูอาสา ๕๐๐ ลี้ ป. ๓ เทอม ๒
ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 59 เวลา : 21:00 น.
ถึง 18 ธันวาคม 59 เวลา : 21:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
14 ชม.

(รุ่น 5 ปี 59) วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 59 อาสาฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ภายใน 1 วัน จ.เพชรบุรี
ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 59
ถึง 17 ธันวาคม 59
เวลา : 06:00 น. - 20:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก