2,277,574 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

170,596 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,283,704 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
8 ชม.

(ปิดรับสมัคร) อาสาสมัคร ยิงเมล็ดพันธุ์พืช วัดเขาวงพระจันทร์
ตั้งแต่ 17 กันยายน 59
ถึง 17 กันยายน 59
เวลา : 07:00 น. - 21:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
0 ชม.

๓๖๕ วัน ถักอุ่น ให้คลายหนาว ปีที ๖ ครั้งที่ ๗
ตั้งแต่ 28 สิงหาคม 59
ถึง 28 สิงหาคม 59
เวลา : 12:30 น. - 16:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
5 ชม.

อาสา “น้ำใจ”: ช่วยกิจกรรมรอบบ่าย/4 ก.ย.59
ตั้งแต่ 4 กันยายน 59
ถึง 4 กันยายน 59
เวลา : 13:00 น. - 17:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก