2,479,939 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

205,690 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,380,078 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
4 ชม.

อาสา : “เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” 21 ม.ค. Volunteer to make Brooches to raise fund to help Child abuse and Woman Abuse in Thailand Jan. 21, 17
ตั้งแต่ 21 มกราคม 60
ถึง 21 มกราคม 60
เวลา : 08:30 น. - 12:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue #54
ตั้งแต่ 22 มกราคม 60
ถึง 22 มกราคม 60
เวลา : 13:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
100 ชม.

วิชาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ณ ดอยผาส้ม รุ่นที่ ๘
ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 60 เวลา : 08:00 น.
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60 เวลา : 12:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก