1,330,605 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

103,999 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

683,104 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
3 ชม.

Mindfulness Workshop (เดือน มิ.ย.)
ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 58
ถึง 14 มิถุนายน 58
เวลา : 13:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
48 ชม.

ดอกไม้ในที่ลับตา หอบรักไปห่มป่า
ตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 58 เวลา : 21:00 น.
ถึง 5 กรกฎาคม 58 เวลา : 21:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
51 ชม.

เช็คอินประเทศไทยหนีกรุงไปปรุงสุข
ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 58 เวลา : 19:00 น.
ถึง 21 มิถุนายน 58 เวลา : 22:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก