857,537 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

130,827 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

273,218 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
3 ชม.

ยางยืดเพื่อนาย (ทหารผ่านศึก)
ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 57
ถึง 4 ตุลาคม 57
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

สอนผู้สูงวัยใช้ ipad 3 ก.ย.
ตั้งแต่ 3 กันยายน 57
ถึง 3 กันยายน 57
เวลา : 09:30 น. - 12:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

อาสาสมัครมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รุ่นที่ 2
ตั้งแต่ 6 กันยายน 57
ถึง 6 กันยายน 57
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก