1,600,499 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

144,244 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

961,116 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
37 ชม.

ค่ายเล่นดิน กินผัก รักพอเพียง รุ่น ๒
ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 58 เวลา : 08:00 น.
ถึง 11 ตุลาคม 58 เวลา : 21:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]
28 ชม.

อาสาสร้างศาลาดิน วัดเขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 58
ถึง 18 ตุลาคม 58
เวลา : 00:00 น. - 23:59 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
3 ชม.

อาสาใจฟ้า (2)(งานต่อเนื่อง)
ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 58
ถึง 11 ตุลาคม 58
เวลา : 13:00 น. - 16:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก