• หน้าแรก
 • ใช้บริการธนาคารจิตอาสา
 • ดูภารกิจจิตอาสา
 • ค่ายอาสาพาบุญ (สร้างลานเอนกประสงค์)
 • ค่ายอาสาพาบุญ (สร้างลานเอนกประสงค์)

  องค์กร : อาสาชายขอบ

  ในโครงการ :

  สถานที่ : บ้านสันติสุข หมู่ 11 ตำบลฝายกวาง

  จังหวัด : พะเยา

  ช่วงวันทำงาน

  ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 60 เวลา : 08:00 น.
  ถึง 11 ธันวาคม 60 เวลา : 17:00 น.
  ค้างคืน

  รายละเอียดงานอาสา

  แรงบันดาลใจ

  กิจกรรมอาสา เป็นกิจกรรมที่มีขอบเขตการทำงานกว้างขวางครอบคลุมกิจกรรมในทุกๆด้าน สุดแล้วแต่ผู้ที่มีจิตอาสาทั้งหลายจะได้มีโอกาสได้ทำตามห้วงเวลาอันเหมาะสม

  การทำนุบำรุงศาสนสถานเป็นกิจกกรมหนึ่งที่เหล่าอาสาทั้งหลายพึงได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิต เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการร่วมทำบุญทั้ง แรงทรัพย์ แรงกาย แรงใจ ของเหล่าอาสาและพุทธศาสนิกชน ด้วยเหตุนี้ ค่ายอาสาพาบุญจึงเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งของพวกเราเหล่าอาสาที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้

  กำหนดการค่ายอาสาพาบุญ(สร้างลานเอนกประสงค์)

  ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560
  ณ บ้านสันติสุข หมู่ 11 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

  วันที่ 9 ธันวาคม 2560
  เวลา 08.00-10.00 น. – ทีมงานอาสาชายขอบ รับอาสาสมัครสถานีขนส่งอำเภอเชียง คำ จังหวัดพะเยา เดินทางต่อ จับจ่ายซื้อของฝากให้เด็กๆ และชาวบ้าน
  เวลา 10.00-11.00 น. – -ออกเดินทางจากตัวอำเภอเชียงคำ มุ่งหน้าสู่บ้านสันติสุข
  เวลา 11.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
  กิจกรรมปฐมนิเทศ รู้เขารู้เรา แนะนำทีมงานกลุ่มอาสาชายขอบ. ผู้นำชุมชน รู้จักชุมชน ชี้แจงถึงกิจกรรมในแต่ละวันจัดคู่เข้าที่พักและกิจกรรมสันทนาการ
  เวลา 13.00 น.-16.30 น. – -กิจกรรมลงแรง เทพื้นลานเอนกประสงค์หน้าพระวิหารวัด
  เวลา 16.30 น.-19.00 น. –-อาสา เดินทางกลับที่พัก ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่เข้าพัก ( รดน้ำผัก,ให้อาหารหมู ไก่ ฯลฯ) อาบน้ำทำธุระส่วนตัว ประกอบอาหาร และรับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกครอบครัวที่เข้าพัก
  เวลา 19.00 –- 20.00 น. – - กิจกรรมพบผู้นำ ถอดบทเรียน และทีมงานชี้แจงลักษณะงาน แบ่งกลุ่มสำหรับทำกิจกรรมการลงแรงในวันต่อไป แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่ 10 ธันวาคม 2560
  เวลา 06.00-08.00 น. – -อาสาสมัครตื่นนอนทำธุระส่วนตัว ประกอบอาหารเช้า รับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกครอบครัวที่เข้าพัก
  เวลา 08.00 – 12.00 น. -ชี้แจงลักษณะงาน แบ่งกลุ่มเพื่อรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ กิจกรรมลงแรง
  เวลา 12.00-13.00 น. – - รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันกับชาวบ้าน เด็กๆ และทีมงาน พักผ่อนตามอัธยาศัย
  เวลา 13.00-13.30 น. – -ทำกิจกรรมถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับชุมชน
  เวลา 13.30-21.00 น - จัดเตรียมสัมภาระ เดินทางมุ่งหน้าขึ้นยอดดอยภูลังกา (โดยทางรถยนต์) จัดเตรียมสถานที่พัก ประกอบอาหาร รับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมสันทนาการ/เปิดใจอาสา/เฉลยบั๊ดดี้ นัดหมายเวลาตื่นนอน เพื่อชมทะเลหมอก เข้าพักพักผ่อนตามอัธยาศัย


  วันที่ 11 ธันวาคม 25ุ60
  เวลา 05.จ0-09.30 น. – -อาสาสมัครตื่นนอนฟังเสียงปลุกจากไก่ขันรอบบริเวณที่พัก สัมผัสอากาศยามเช้าออกเดินจากที่พักมุ่งหน้าขึ้นยอดดอยภูลังกา ระยะทาง 700 เมตร เก็บข้าวของสัมภาระ ร่วมกันประกอบอาหารแบบง่ายๆ(ข้าวต้มเครื่อง) รับประทานอาหารเช้า ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ เตรียมตัวออกเดินทางกลับ
  เวลา 09.30-11.00 น. – อาสาสมัครออกเดินทางกลับสู่หมู่บ้าน จัดเตรียมสัมภาระ มอบของบริจาค ถ่ายรูปร่วมกัน ล่ำลาชุมชน ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่วนอุทยานน้ำตกภูซาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
  เวลา 11.00-15.00 - เที่ยวชมน้ำตก และรับประทานอาหารเที่ยง (อาสาดูแลตัวเอง) พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางกลับเข้าตัวอำเภอเชียงคำ แวะเที่ยวชมวัดนันตาราม
  เวลา 15.00 น. – ออกเดินทางส่งอาสาสมัครสถานีขนส่ง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อาสาเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

  หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

  ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

  ความสามารถพิเศษ (Special Skill) : ไม่มี

  ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) : ไม่มี

  ประเภทงานอาสา

  ศาสนาและปฏิบัติธรรม, ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา นันทนาการ, ก่อสร้างและงานช่างเทคนิค

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย

  ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
  - ค่าประสานงานในพื้นที่
  - ค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ ไป-กลับ
  - ค่าอาหารตลอดค่าย 2 คืน 3 วัน
  - ค่าอาหารกลางวัน ในวันลงแรง
  - ค่าเดินทางขึ้นยอดภูลังกาและวนอุทยานน้ำตกภูซาง
  - ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมบางส่วน

  <ขั้นตอนการสมัคร>

  1.สำหรับสมาชิกธนาคารจิตอาสา กด "สมัครกิจกรรมได้ที่นี่" ก่อน เพื่อสะสมจำนวนชั่วโมงงานอาสา

  2.กรอกใบสมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejbTIUcUewg5uLLrtoIrTUtZlf6EyT7PFqEzCx_vE1w7CdLw/viewform

  3.รอทางทีมงานตอบรับใบสมัคร 2-3 วัน พร้อมแจ้งโอนเงินค่าลงทะเบียน

  4.โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก สาขา เซ็นทรัลเชียงราย 

  เลขที่บัญชี 020-182-117-984 ชื่อบัญชี กลุ่มอาสาชายขอบ

   

  5.ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่

  pond-18@hotmail.com

  6.รอทางทีมงานยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2-3 วัน

  7.หากดำเนินการข้อ 1-6 เรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะกดตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์ของธนาคารจิตอาสา เพื่อสะสมชั่วโมงอาสาต่อไป
  รับสมัครภายใน

  1 ธันวาคม 60

  รายละเอียดการเดินทาง

  การเดินทาง
  จากต้นทางถึงปลายทางสถานีขนส่ง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อาสาเดินทางโดยรถทัวร์ดดยสารเท่านั้น

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

  [สอบถามเพิ่มเติม]

  คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช)
  ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ
  E-mail: dechpho1@hotmail.com
  โทร : 094-6349825 id line : 094-6349825
  คุณมารีนา ลือเรือง (ปอนด์)
  ผู้ประสานงานโครงการ
  E-mail:pond-18@hotmail.com
  โทร : 092-2422859 id line : 092-2422859
  คุณวิทยา แก้วรากมุก (โอโอ้)
  ผู้ประสานงานโครงการ
  โทร : 081-0268764 id line : wittaya.5555
  คุณรัตนาภรณ์ สุกสี (จุ๊บจิ๊บ)
  ผู้ประสานงานโครงการ
  โทร : 0929360899 id line :jupjip09


  Website:http://www.frontier-volunteer.com/
  Facebook:https://web.facebook.com/frontiervolunteer


  [สามารถเซ็นรับรองเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับน้องๆกับนักเรียน นักศึกษาได้]

  สมัครคลิกที่นี่

  พูดคุยกันก่อนได้ที่นี่นะครับ