• หน้าแรก
 • ใช้บริการธนาคารจิตอาสา
 • ดูภารกิจจิตอาสา
 • ค่ายปั้นอิฐ “ปัญญาบุญสร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร” ครั้งที่ 2
 • ค่ายปั้นอิฐ “ปัญญาบุญสร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร” ครั้งที่ 2

  องค์กร : อาสาชายขอบ

  ในโครงการ :

  สถานที่ : บ้านผาปัง

  จังหวัด : ลำปาง

  ช่วงวันทำงาน

  ตั้งแต่ 9 กันยายน 60 เวลา : 08:00 น.
  ถึง 11 กันยายน 60 เวลา : 18:00 น.
  ค้างคืน

  รายละเอียดงานอาสา

  [ความตั้งใจ]

  1.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะของตนเอง

  2.ศึกษาศิลปวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  3.ปั้นอิฐ สร้างองค์พระบรมธาตุ

  4.ศึกษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  5.เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

  6.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสา  แรงบันดาลใจ

  การสร้างพระเจดีย์ พระธาตุเจดีย์ พระมหาธาตุเจดีย์ และสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ การก่อสร้าง

  ทั้งหมดทั้งสิ้น มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ที่สำคัญ และเป็นบุญอันสูงสุดที่ยากยิ่ง ที่พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสร่วมกันสร้างคือ การก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุปัจเจกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความยากยิ่งกว่านั้นอีกว่าถ้าพระบรมธาตุเจดีย์นั้นเป็นพระเจดีย์หลวง 12 นักษัตร ตามความเชื่อด้วยคติการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ในสังคมไทย ความเชื่อเรื่องปีนักษัตรที่สัมพันธ์กับปีเกิด และการนับอายุของแต่ละคนเป็นที่รับรู้กันแพร่หลาย ในแต่ละปีนักษัตรจึงกำหนดด้วยสัญลักษณ์เป็นสัตว์ประจำปีเกิด หรือที่เรียกว่า 12นักษัตร ความเชื่อเรื่องปีนักษัตรยังสัมพันธ์กับคติการบูชาพระบรมธาตุ ดังปรากฏเป็นประเพณีการชุธาตุหรือการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตควรมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตน เพื่อความเป็นสิริมงคล ในสมัยโบราณการบูชาพระบรมธาตุนั้นนิยมบูชาด้วยเครื่องหอม และข้าวตอกดอกไม้ โดยปกติแล้วจะสรงพระธาตุด้วยน้ำสะอาด อาจเจือด้วยน้ำหอม เนื่องจากองค์พระบรมธาตุส่วนใหญ่บรรจุอยู่ใต้ฐานพระเจดีย์ การสรงน้ำจึงกระทำโดยการราดน้าไปบนองค์พระเจดีย์ พระธาตุบางองค์จะต้องใช้น้ำจากแหล่งพิเศษหรือบ่อน้ำทิพย์กล่าวได้ว่าคติการบูชาพระธาตุปีเกิด และตำนานที่เกี่ยวข้อง สะท้อนถึงการเผยแพร่ของพุทธศาสนาในดินแดนไทยมาแต่โบราณ นอกจากนี้การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ยังสัมพันธ์กับการเกิดชุมชนเมืองต่างๆ อันก่อให้เกิดคติความเชื่อ และวัฒนธรรมร่วมกันของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ โดยเฉพาะ ภาคเหนือของไทย ที่มีกลุ่มชนมากมายอาศัยอยู่ โดยมีพระบรมธาตุเจดีย์ และสิ่งสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางแห่งจิตใจ ศิลปะและสถาปัตยกรรมอันงดงามของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย  << กำหนดการ >>

  <วันที่เสาร์ที่ 9 เดือน กันยายน 2560>

  เวลา 04.30-09.00 น.

  - ทีมงานกลุ่มอาสาชายขอบ รอรับอาสาสมัครที่สถานีขนส่งอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อาสาทำธุรกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้าที่สถานีขนส่ง (อาสาดูแลตัวเอง)

  เวลา 09.00-11.00 น.

  - ออกเดินทางจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านผาปัง อำเภอแม่พริก

  เวลา 11.00-12.00 น.

  ปฐมนิเทศ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน กิจกรรมทักทายทำความรู้จัก แนะนำทีมงาน แนะนำหมู่บ้าน เรียนรู้ และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน)

  เวลา 12.00 - 13.00 น.

  - รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

  เวลา 13.00 - 16.30 น.

  - เรียนรู้กรรมวิธีปั้นอิฐ ลงมือปฏิบัติงานปั้นอิฐ

  เวลา 16.30 - 18.00 น.

  - พักผ่อนตามอัธยาศัยและรับประทานอาหารร่วมกัน

  เวลา 18.00-21.00 น.

  -กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ นัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย  <วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนกันยายน 2560>

  เวลา 06.00-18.00 น.

  - รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เวลา 08.00-12.00 น.

  - จัดเตรียมอุปกรณ์ปั้นอิฐ ลงมือปฏิบัติงานปั้นอิฐ

  เวลา 12.00- 13.00 น.

  - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย เวลา 13.00-16.30 น.

  - จัดเตรียมอุปกรณ์ปั้นอิฐ ลงมือปฏิบัติงานปั้นอิฐ

  เวลา 16.30-19.00 น.

  - รับประทานอาหารร่วมกัน

  เวลา 19.30-22.00 น.

  - กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ สรุปกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด ถอดบทเรียนระดมความคิดนัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป จบกิจกรรมในค่ำคืนนี้พักผ่อนตามอัธยาศัย  <วันจันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน 2560>  เวลา 06.00-08.00 น.

  - รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

  เวลา 08.00-10.00 น.

  - เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผาปัง (วิสาหกิจชุมชน)

  เวลา 10.00-11.00 น.

  - สั่งลาชุมชน ถ่ายรูปร่วมกัน เดินทางกลับส่งอาสาที่สถานีขนส่งอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  หมายเหตุ: กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

  ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

  ความสามารถพิเศษ (Special Skill) : ไม่มี

  ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) : ไม่มี

  ประเภทงานอาสา

  ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา นันทนาการ, ก่อสร้างและงานช่างเทคนิค

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย

  << สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าค่ายอาสา>>

  1. เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว (สำหรับ 2 คืน 3 วัน)

  2. ชุดสำหรับลุยงานปั้นอิฐ

  3. ไฟฉาย

  4. ยารักษาโรค(กรณีมีโรคประจำตัว)

  5. รองเท้าแตะ

  6. ครีมกันแดด หมวก

  7. ยาทากันยุง (ช่วงฤดูหนาวไม่มียุง)

  8. เต็นท์,ถุงนอน (กรณีไม่มีให้แจ้งทางทีมงานล่วงหน้า)

   

  ค่าใช้จ่ายคนละ 1,300 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

  1. ค่าเช่าเหมารถสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ ไป กลับ

  2. ค่ารถนำเที่ยว

  3. ค่าอาหารตลอดการจัดกิจกรรม

  4. ค่าประสานงานในพื้นที่

  5. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์บางส่วน ในการจัดกิจกรรม

  6. ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาสา และชาวบ้าน ในวันที่ทำกิจกรรม รวม 2 วัน

   

  7. ค่าเสื้อค่าย พร้อมสกรีน คนละ 1 ผืน 

  <ขั้นตอนการสมัคร>

  1.สำหรับสมาชิกธนาคารจิตอาสา กด "สมัครกิจกรรมได้ที่นี่" ก่อน เพื่อสะสมจำนวนชั่วโมงงานอาสา

  2.กรอกใบสมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm60HNhR1oPliHrUCGrcDatFHetdxIbhDRnQF9jOJUcAPTZA/viewform

  3.รอทางทีมงานตอบรับใบสมัคร 2-3 วัน พร้อมแจ้งโอนเงินค่าลงทะเบียน

  4.โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก สาขา เซ็นทรัลเชียงราย 

  เลขที่บัญชี 020-182-117-984 ชื่อบัญชี กลุ่มอาสาชายขอบ

   

  5.ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่

  pond-18@hotmail.com

  6.รอทางทีมงานยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2-3 วัน

   

  7.หากดำเนินการข้อ 1-6 เรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะกดตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์ของธนาคารจิตอาสา เพื่อสะสมชั่วโมงอาสาต่อไป

   

   

   หมายเหตุ:

  หากได้รับการตอบรับสามารถโอนได้เลยค่ะ

  การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม

  หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย วันทางทีมงานจะคืน เงินสมทบให้เต็มจำนวน

   

  โอนเงินผ่านบัญชี

  1.1 บัญชีธนาคารออมสิน

  ประเภทเผื่อเรียก สาขา เซ็นทรัลเชียงราย

  - เลขที่บัญชี 020-182-117-984

  ชื่อบัญชี กลุ่มอาสาชายขอบ

   

  และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และไซค์เสื้อ มาที่ pond-18@hotmail.com  หมายเหตุ:

  หากได้รับการตอบรับสามารถโอนได้เลยค่ะ

  การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม

  หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทางทีมงานจะคืน เงินสมทบให้เต็มจำนวน

  รับสมัครภายใน

  7 กันยายน 60

  รายละเอียดการเดินทาง

  << รายละเอียดการเดินทาง >>

  ทางทีมงานจัดเตรียมรถไปรับอาสาที่จุดนัดพบ 2 จุด

  ๑. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

  ๒. ท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

  [สอบถามเพิ่มเติม]

  คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช)

  ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ

  E-mail: dechpho1@hotmail.com

  โทร :094-6349825  คุณมารีนา ลือเรือง (ปอนด์)

  ผู้ประสานงานโครงการ

  E-mail:pond-18@hotmail.com

  โทร :092-2422859  Website: http://www.frontier-volunteer.com/

  Facebook: https://web.facebook.com/frontiervolunteer

  [สามารถเซ็นรับรองเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับน้องๆกับนักเรียน นักศึกษาได้]

  สมัครคลิกที่นี่

  พูดคุยกันก่อนได้ที่นี่นะครับ