• หน้าแรก
 • ใช้บริการธนาคารจิตอาสา
 • ดูภารกิจจิตอาสา
 • อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 23 เม.ย. T-Shirt Painting to support chronic patients
 • อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 23 เม.ย. T-Shirt Painting to support chronic patients

  องค์กร : โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

  ในโครงการ : พลเมืองอาสา Citizen Volunteer

  สถานที่ : ชั้น 4 ณ ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @Thai Volunteer Service Bldg.

  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

  ช่วงวันทำงาน

  ตั้งแต่ 23 เมษายน 60
  ถึง 23 เมษายน 60
  เวลา : 13:00 น. - 17:00 น.
  ทุกวัน (ไป-กลับ)

  รายละเอียดงานอาสา

  อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง23 เม.ย.

  T-Shirt Painting to support chronic patients; 23 Apr.17

  ชั้น 4 ณ ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @Thai Volunteer Service Bldg.

  อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังกิจกรรมนี้เริ่มจากการ ทำกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยไตเรื้อรังกลุ่มหนึ่ง ซึ่งต้องล้างไตถี่ทำให้เสียเวลา มีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นอุปสรรคในการทำงาน และหลายรายมีโรคเรื้อรังอื่นๆต่อเนื่องด้วย จากการทำกิจกรรมกับผู้ป่วยไตเรื้อรังทำให้เราได้เรียนรู้ว่ายังมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากหลายสาเหตุมีความทุกข์ยากและลำบากไม่น้อยกว่าผู้ป่วยไต อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยแผลเรื้อรัง และโรคเรื้อรังอื่นๆ ต่อมาจึงได้พิจารณาช่วยเหลือแบ่งปันไม่เฉพาะผู้ป่วยไต แต่ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรังอื่นๆแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และก็อีกเช่นกัน กิจกรรมอาสาของเราก็เป็นเพียงกำลังเล็กๆ ที่จะช่วยเหลือผู้ปํวยที่ประสบปัญหา พร้อมกับส่งเสริมสังคมแห่งการให้ การแบ่งปัน ในขณะเดียวกันอาสาสมัครได้ร่วมพัฒนาตนเองและเรียนรู้สังคมด้วย

  กำหนดการ

  ช่วงเวลากิจกรรม

  13:00 14:00 ลงทะเบียน

  14:00 ทำความรู้จักกัน แนะนำโครงการ การทำกิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้กาย ใจ แล้วลงมือเขียนลาย ใส่ศิลป์บนเสื้อ ให้ได้เสื้อฝีมือของเรา และลวดลายตามใจตัวเอง นำผลงานมาแลกเปลี่ยนชื่นชมกัน และบอกเล่าเรื่องราว

  17:00 จบกิจกรรม เสื้อที่ตัวเองรังสรรค์ ทุกท่านจะได้รับไปเป็นผลงานใช้เองหรือจะมอบเป็นของขวัญให้ผู้อื่นต่อไป

  ความพร้อมก่อนอาสา

  - งานใช้ทักษะทั่วไป มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำชิ้นงานให้เรียบร้อย

  - ให้ท่านเตรียมเศษผ้าเช็ดมือผืนเล็ก สำหรับใช้ส่วนตัวเช็ดสีที่เปื้อนมือขณะวาด

  - ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ให้แจ้งกลับอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา

  - ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้

  - อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน

  **สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัครเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้ การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองทั่วไปเพื่อทำอาสาที่ลุกนั่งทำสะดวก เนื่องจากผู้เข้าร่วมหลากหลายวัย ขอให้ งดชุดสั้นเกินไปหรือวาบหวิว

  หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น

  Schedule

  13:00 -14:00 Registration

  14:00 Introduction to activity, get to know each other, meditation. Painting T-shirt by your own imagination

  Exchange learning of volunteer work and present your shirt

  17:00 Finish activity, you will get shirt for yourself or you will give to others.

  - To support T-Shirt Painting for chronic patients’ activity, you need to support for T-Shirt of different size from 160 – 280 baht **You can request for Tax exemption receipt

  ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

  ความสามารถพิเศษ (Special Skill) : ไม่มี

  ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) : ไม่มี

  ประเภทงานอาสา

  หัตถกรรมและงานฝีมือ เย็บ ปัก ถัก ร้อย, เด็กและเยาวชน, สตรี, ผู้สูงอายุและครอบครัว, ผู้พิการ, สุขภาพและสาธารณสุข

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย

  - ร่วมบริจาคสมทบค่าเสื้อและอุปกรณ์ทำลายเสื้อของเด็กและผู้ใหญ่ ชุดละ 160 –280 บาท ตามขนาดของเสื้อ โดยร่วมสมทบในวันกิจกรรมได้เลย – กรุณาเตรียมเงินให้พอดีเผื่อไม่มีเศษทอน  **ผู้เข้าร่วมที่บริจาคสมทบสามารถขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้

  รับสมัครภายใน

  22 เมษายน 60

  รายละเอียดการเดินทาง

  การเดินทางไปมูลนิธิฯตั้งอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก14สามารถมา

  ทางรถไฟฟ้าใต้ดินออกที่สถานีห้วยขวาง ประตู1เดินมาทางศูนย์ฮอนด้า เดินผ่านศูนย์มาทะลุด้านขวามือ เดินจนถึงข้างตึกยูแมนชั่นด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวาผ่านหน้ายูแมนชั่นจนถึงซัมเมอร์แมนชั่นSummer Mansionทางขวามือให้เลี้ยวขวาตรงศาลพระภูมิเข้าไปประมาณ30เมตรสุดทางเดิน จะเห็นตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมอยู่ซ้ายมือ (ถัดจากตึกSummer3/ตรงข้ามตึกSummer1)

  มาทางรถเมล์(สาย13613717217918520651473517) ลง ป้าย ซ.รัชดาภิเษก14หรือป้ายโรงเรียนกุนนที (ใกล้แยกรัชดา-ห้วยขวาง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) เดินเข้าในซอย14เห็นร้านเซเว่นให้เลี้ยวขวา ตรงมาจนถึงยูแมนชั่นแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเห็นSummer Mansion 3เลี้ยวเข้าซอยSummer 3ตึกมูลนิธิจะอยู่ติดกันด้านในหากท่านไม่ต้องการเดินสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาตึกมูลนิธิ ฯ ติดซัมเมอร์แมนชั่นค่ารถ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ บาท

  ****ขับรถมาเองจอดรถได้ที่หน้าตึกมูลนิธิฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ที่จอดรถมีน้อย จึงไม่แนะนำให้เอารถมา หากจอดที่ลานจอดรถเอกชนหลังตึกSummer Mansion 1ฝั่งติดกับกำแพงสังกะสี โดยต้องเสียค่าจอด แต่หากที่จอดรถเต็มท่านต้องตระเวณหาที่จอดริมทางเอง

  How to get TVS>> Located on Rachadapisek Rd., Soi 14

  By MRT…Huay Kwang station, Exit 1. Walk through the Honda Service Center, till see You Mansion on the right hand, walking onward for approximately50 metersfrom the Mansion till you see Summer Mansion 3 on your right hand turn right… TVS is opposite Summer Mansion 1

  By bus… (line 136 / 137/ 172/ 185/ 179/ 206/ 514/ 73/517) get offSoi Ratchadaphisek 14 opposite the Kunnatee School, walk intoRatchada 14, you will see 7-11 Mart, turn right and walk straight then turn left in front of You Mansion, , walking onward for approximately 50 meters …………………….

  If you don't want to walk you can take motorcycle taxi from MRT or from bus stop tell the driver that you will go toMu-la-ni-thiorto Summer Mansion, fee about 10-15 baht

  * driving carParking in front of TVS building. There is no charge, but there is so few parking spaces. If it is full, you need to park at a private parking lot behind the Summer Mansion1, you need to pay lump sum fee for parking 50 baht/day.

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

  ประสานกิจกรรมมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

  Contact : Thai Volunteer Service (TVS)

  ๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

  409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320

  โทร./ Phone095-9977724(09:00-17:30น.)

  E-mail:volunteerservice@gmail.comWebsite:www.thaivolunteer.org

  ปิดรับสมัครแล้ว

  พูดคุยกันก่อนได้ที่นี่นะครับ