I SEE U รุ่นที่ 5

องค์กร : I see u

ในโครงการ : โครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ โรงพยาบาล ชุมชน ในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย

สถานที่ : สวนธรรมศรีปทุม

จังหวัด : ปทุมธานี

ช่วงวันทำงาน

ตั้งแต่ 31 มีนาคม 60 เวลา : 08:30 น.
ถึง 2 เมษายน 60 เวลา : 15:30 น.
ค้างคืน

รายละเอียดงานอาสา

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม :

1.สมัครล่วงหน้า และสามารถอยู่ร่วมอบรมได้ตลอด 3 วัน 2 คืน

2.สนใจในมิติทางด้านจิตใจ

3.ไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมาก่อน

4.ไม่จำกัดอายุ เพศ และศาสนา

5.ไม่เคยผ่านการอบรมกับ I SEE U มาก่อน

…………………………………………………

จุดประสงค์:

1.เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติและจิตอาสา ได้ร่วมกันเรียนรู้และเข้าใจชีวิตของตนเอง ผ่านประสบการณ์ตรงระหว่างการทำหน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย

2.เพื่อให้เห็นความสำคัญของการเจริญสติที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในช่วงเวลาสำคัญของชีวิต

3.เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมในเรื่องการเจ็บป่วย การดูแลรักษาและความตาย

4.เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมให้บุคคลากรทุกฝ่ายได้มีโอกาสทำหน้าที่ของแต่ฝ่ายอย่างบูรณาการ

5.เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สร้างเสริมบารมีผ่านการทำงานเพื่อสังคม

.....................................................................................

เนื่องจากงานอาสาเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเป็นงานอาสาที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกนึกคิดที่เปราะบางของผู้ป่วยและญาติ ทีมงานจึงขออนุญาตพิจารณาคุณสมบัติของผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม

เมื่ออาสาทำการสมัครผ่านทางเว้ปไซด์ธนาคารจิตอาสาเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าLink นี้ https://goo.gl/forms/w0yYYj5BxxhBx6xE2

เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวอีกครั้ง พร้อมตอบคำถามเพื่อใช้ในพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

ผู้สมัครจะได้รับคำตอบรับจากทีมงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ทาง Line ที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่าน​ link

เมื่อผู้สมัครได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว ผู้สมัครต้องโอนเงินมัดจำเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมกับเราเป็นจำนวน 1000 บาท เงินมัดจำนี้ผู้สมัครจะได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อผู้สมัครอยู่ร่วมอบรมตั้งแต่ต้นจนจบ

กำหนดการ:

วันที่ 31 มี.ค. 2560

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน

09.00 - 10.15 ทำความรู้จักกันเบื้องต้น บอกเล่าเป้าหมายของโครงการ

10.15 - 10.30 พัก

10.30 - 12.00 อยุ๋อย่างไรให้สบาย ตายอย่างไรให้สงบ

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารที่จัดเตรียมไว้ให้

13.00 - 13.30 ผ่อนพักตระหนักรู้

13.30 - 15.00บทเรียน การก้าวผ่านความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

โดย พอจ. ครรชิจ อกิญจโน

15.00 - 15.15 พัก

15.15 - 17.00 สื่อสารด้วยใจ

17.00 - 18.30 รับประทานอาหารเย็น

18.30 - 19.00 ทำวัตรเย็น

19.00 - 21.00เกมไพ่ไขชีวิต

วันที่ 1 เม.ย. 2560

06.00 - 07.00 โยคะภาวนา

07.00 - 08.00 รับประทานอาหารเช้า

08.00 - 08.30 เช็คอิน

08.30 - 10.00 เรียนรู้สติปัฏฐาน ๔ กับการเจริญสติตามแนวทางหลวงพ่อเทียน

โดยพอจ.ครรชิต อกิญจโน

10.00 - 10.15 พัก

10.15 - 11.30 ฝึกทักษะการฟังผู้ป่วยด้วยใจ

11.30 - 12.30 รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 - 13.00 ผ่อนพักตระหนักรู้

13.00 - 15.00 Body Scan

15.00 - 15.15 พัก

15.15 - 17.00 ฟังประสบการณ์และทักษะในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย

17.00 - 18.30 รับประทานอาหารเย็น

18.30 - 19.00 ทำวัตรเย็น

19.00 - 21.00 เรียนรู้การจากพราก

วันที่ 2 เม.ย. 2560

06.00 - 07.00 โยคะภาวนา

07.00 - 08.00 รับประทานอาหารเช้า

08.00 - 08.30 เช็คอิน

08.30 - 10.00 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในภาวะใกล้ตาย

และการประคับประครองอาการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย

10.00 - 10.15 พัก

10.15 - 11.30ฝึกทักษะการเยีี่ยมผู้ป่วยผ่านบทบาทสมมุติ

11.30 - 12.30 รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 - 13.00 ผ่อนพักตระหนักรู้

13.00 - 15.00 ถอดบทเรียนและสรุปการเรียนรู้ของทั้ง ๓ วัน

15.00 - 15.15 ถ่ายรูปร่วมกันก่อนแยกย้ายเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:

รูปแบบกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

....................................................................................

เมื่อผ่านการอบรมแล้วอาสาสมัครจะได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยจริง ตามกำหนดการที่จะจัดให้มีขึ้นทุกเดือนตลอดทั้งปี

ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

ความสามารถพิเศษ (Special Skill) : ผูู้สมัครทุกคนจำเป็นต้องมี line account เพื่อใช้ในการสื่อสารทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มตลอด

ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) : ไม่มี

ประเภทงานอาสา

ศาสนาและปฏิบัติธรรม, ผู้สูงอายุและครอบครัว, สุขภาพและสาธารณสุข

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มี

รับสมัครภายใน

17 มีนาคม 60

รายละเอียดการเดินทาง

การเดินทางไปสวนธรรมศรีปทุม

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบหลังจากได้รับการตอบรับแล้ว

สำหรับสมาชิกที่ไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตนเองทีมงานจะประสานงานทำ Car Pool ให้ภายในกลุ่มผู้อบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

คุณเปิ้ล ID Line: ple_kanjana

Tel. 089-9853600

ปิดรับสมัครแล้ว

พูดคุยกันก่อนได้ที่นี่นะครับ

I see u เราพบว่าขณะมีผู้สมัครหลายท่านหลังจากลงชื่อสมัครแล้วไม่ได้เข้าไปที่ link https://goo.gl/forms/w0yYYj5BxxhBx6xE2 เพื่อกรอกใบสมัครและตอบคำถามส่งตามมาให้เราพิจารณา ทางทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูง หากผู้ที่ไม่ได้ส่งข้อมูลและคำตอบตามมาให้จะไม่ได้รับการพิจารณานะครับ 19 ก.พ. 2560, 15:53:23 น.
I see u ขอบคุณ Patti ที่ให้ความสนใจครับ กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยในกรุงเทพส่วนใหญ่จะจัดวันธรรมดา หากเป็นการเยี่ยมต่างจังหวัดรอบๆกรุงเทพก็มักจะจัดวัดหยุดสุดสัปดาห์ครับ เราเชื่อว่าอาสาทุกคนที่สมัครเข้ามาอบรม มีจิตใจเกื้อกูลพร้อมที่จะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงอยู่แล้ว เราจึงไม่ได้วางเป้าหมายกำหนดว่าอาสาทุกคนจะต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยกับเรากี่ครั้งหลังผ่านการอบรมครับ เราอยากให้เป็นไปตามธรรมชาติจัดสรรครับ ที่ผ่านมาเมื่ออาสาเกิดความสุข รู้สึกประทับใจกับประสบการณ์การเยี่ยมผู้ป่วย อาสาก็จะพยายามเข้าร่วมกิจกรรมตามโอกาสที่อำนวยให้ครับ 15 ก.พ. 2560, 20:20:22 น.
Patti กรณีที่ผ่านการอบรมแล้ว อาสาสมัครจะได้ไปเยี่ยมผู้ป่วย ตามกำหนดการทุกเดือนตลอดทั้งปี... ขอรบกวนสอบถามค่ะ ไปในวันจันทร์-ศุกร์ หรือ เสาร์-อาทิตย์คะ แล้วไปใน กทม. หรือ ตจว. คะ หากมีกำหนดการเยี่ยมแล้ว ไม่สะดวกติดธุระ สามารถเลื่อน หรือ ยกเลิกได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ 15 ก.พ. 2560, 00:16:53 น.
June หลังจากสัครสมาชิกกับธนาคารจิตอาสาแล้ว คลิก link ด้านล่างนี้ https://goo.gl/forms/w0yYYj5BxxhBx6xE2 เพื่อกรอกใบสมัคร และรอการพิจารณาตอบรับภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 นะคะ ขอบคุณค่ะ 11 ก.พ. 2560, 18:51:25 น.
I see u อาสาที่สมัครผ่านระบบธนาคารจิตอาสาแล้ว จำเป็นต้องกรอกข้อมูลและตอบคำถาม ผ่านhttps://goo.gl/forms/w0yYYj5BxxhBx6xE2 นี้เพื่อรอการพิจารณาตอบรับภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 นะครับ ขอบคุณมากครับ 10 ก.พ. 2560, 07:58:01 น.