ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา นันทนาการ

งานอาสาที่เปิดรับสมัคร งานอาสาที่จบไปแล้ว

ทั้งหมด 37

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
ค่ายอาสา ปั้นอิฐ สร้างองค์พระบรมธาตุ 60 50 คน 30 สิงหาคม 60 2 กันยายน 60
ถึง 4 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสวนนก ณ หน่วยช่วยเหลือนกป่า 10 19 คน 23 กันยายน 60 24 กันยายน 60
ถึง 24 กันยายน 60
รายละเอียด
หอบรักไปห่มป่า หนีกรุงปรุงทางรักษ์๒๕๖๐ 48 49 คน 30 กันยายน 60 6 ตุลาคม 60
ถึง 8 ตุลาคม 60
รายละเอียด
ค่ายอาสา “เติมฝันปันใจ ให้เด็กดอย” 56 20 คน 26 กรกฎาคม 60 28 กรกฎาคม 60
ถึง 30 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
ครูอาสา ๕๐๐ ลี้ ป. ๔ เทอมพิเศษ 72 10 คน 15 สิงหาคม 60 17 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
ค่ายอาสาสร้างฝายมีชีวิต “ คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า 4 ” 50 50 คน 8 สิงหาคม 60 12 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
เพ(ร)าะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน EP.2 14 70 คน 16 สิงหาคม 60 19 สิงหาคม 60
ถึง 19 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาหัวใจอินทรีย์ 10 10 คน 21 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาดำนา ภาวนากลางท้องทุ่ง 14 50 คน 22 กรกฎาคม 60 23 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
จิตอาสาซ่อมพระพุทธรูป เที่ยวเมืองกาญจนบุรี 15 24 คน 1 กันยายน 60 2 กันยายน 60
ถึง 2 กันยายน 60
รายละเอียด
กิจกรรม : ชมเมือง ปลูกหมาก สานวัฒนธรรม 4 15 คน 7 กรกฎาคม 60 8 กรกฎาคม 60
ถึง 8 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
เพาะ-ปั่น-ปันกัน ๑ne วัน สร้างบ้านให้หิงห้อย 4 50 คน 2 สิงหาคม 60 5 สิงหาคม 60
ถึง 5 สิงหาคม 60
รายละเอียด
เพาะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน 14 50 คน 26 มิถุนายน 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยจัดกิจกรรม Music Art Therapy โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 4 5 คน 14 มิถุนายน 60 15 มิถุนายน 60
ถึง 15 มิถุนายน 60
รายละเอียด
ฉันจะขึ้นดอยไปสอนหนังสือเด็ก ฉันจะไปเป็นครูดอย 74 39 คน 8 สิงหาคม 60 11 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
123

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"