ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา นันทนาการ

งานอาสาที่เปิดรับสมัคร งานอาสาที่จบไปแล้ว

ทั้งหมด 47

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาช่วยงานลงทะเบียน “เทคนิคทรงพลังพิชิตอารมณ์เครียดและออฟฟิศซินโดรม” 5 30 คน 9 มิถุนายน 60 10 มิถุนายน 60
ถึง 10 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างเรือนนอนดิน 80 30 คน 7 มิถุนายน 60 7 มิถุนายน 60
ถึง 15 มิถุนายน 60
รายละเอียด
ฉันจะขึ้นดอยไปสอนหนังสือเด็ก ฉันจะไปเป็นครูดอย 74 39 คน 8 สิงหาคม 60 11 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
เพาะรักษ์ รักเขามากๆหน่อย แล้วเขาจะรักเรา 37 49 คน 19 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาเสียงอีสาน ปลูกป่า เบิ่งหมู่บ้านหมอลำ 49 19 คน 20 กรกฎาคม 60 21 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาบ้านกาชาดอุทิศ ผู้สยบพิษอสรพิษร้ายด้วยสมุนไพร 49 19 คน 29 มิถุนายน 60 30 มิถุนายน 60
ถึง 2 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
ครูอาสา ๕๐๐ ลี้ ป. ๔ เทอม ๑ 73 29 คน 25 กรกฎาคม 60 27 กรกฎาคม 60
ถึง 30 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาทำบันไดเดินดิน เพื่อน้องรัฐฉาน 25 50 คน 16 มิถุนายน 60 16 มิถุนายน 60
ถึง 18 มิถุนายน 60
รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม .60 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท ณ โรงเรียนบ้านหนองกลางพง อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ( กิจกรรม BBL ) 12 70 คน 22 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยจัดกิจกรรม Music Art Therapy รพ.จุฬาลงกรณ์ 4 8 คน 29 พฤษภาคม 60 29 พฤษภาคม 60
ถึง 29 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาพาใจมาอนุรักษ์ ครั้งที่ ๒ 5 115 คน 4 มิถุนายน 60 10 มิถุนายน 60
ถึง 10 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่า ตลุยภูผีปอป ณ วังน้ำมอก 50 19 คน 17 สิงหาคม 60 18 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
ปลูกพืชหวังป่าเติมกล้าระหว่างเขา@ดอยหลวงเชียงดาว 51 49 คน 21 มิถุนายน 60 23 มิถุนายน 60
ถึง 25 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสา ปลูกต้นไม้ ลอกฝาย ลอยน้ำ 41 50 คน 22 มิถุนายน 60 24 มิถุนายน 60
ถึง 25 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาอนุรักษ์แมวไทยโบราณ 11 19 คน 2 มิถุนายน 60 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
รายละเอียด
1234

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"