ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา นันทนาการ

งานอาสาที่เปิดรับสมัคร งานอาสาที่จบไปแล้ว

ทั้งหมด 45

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาบวชป่า ร่วมสืบสานประเพณีช้างไถนา 51 19 คน 10 พฤษภาคม 60 12 พฤษภาคม 60
ถึง 14 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
ค่ายอาสา "ฝายมีชีวิตลำน้ำเกาะ" 80 50 คน 7 พฤษภาคม 60 11 พฤษภาคม 60
ถึง 14 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาลองไปทำนาดู 50 29 คน 28 มิถุนายน 60 30 มิถุนายน 60
ถึง 2 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
เพ้นท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม 4 20 คน 4 เมษายน 60 5 เมษายน 60
ถึง 5 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานลงทะเบียน “ข้าวกล่องอารมณ์ดี ทุกเพศทุกวัย มีสุขทั้งครอบครัว” 5 35 คน 7 เมษายน 60 8 เมษายน 60
ถึง 8 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝาย สร้างน้ำตก 13 50 คน 8 เมษายน 60 9 เมษายน 60
ถึง 9 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาทำโป่งดินเทียม เสริมแร่ธาตุให้สัตว์ป่าโป่งเจ็ดคต 13 50 คน 7 เมษายน 60 8 เมษายน 60
ถึง 8 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาทาสีห้องสมุดดินป่าโมกข์ธรรมาราม 14 50 คน 5 เมษายน 60 6 เมษายน 60
ถึง 6 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาปั้นก้อนดินเป็นก้อนบุญเพื่อสร้างห้องสมุดดินสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 12 50 คน 1 เมษายน 60 2 เมษายน 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
ครูอาสาเด็กดอยคอยยิ้ม 98 39 คน 30 มิถุนายน 60 7 กรกฎาคม 60
ถึง 11 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาเฉพาะกิจ ช่วยโรงพยาบาลช้าง save the elephant hospital 52 9 คน 24 มีนาคม 60 25 มีนาคม 60
ถึง 27 มีนาคม 60
รายละเอียด
ฌ เฌอ เพื่อเธอเสมอดาว 50 49 คน 24 พฤษภาคม 60 26 พฤษภาคม 60
ถึง 28 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ปีที่ 21 108 80 คน 31 มีนาคม 60 7 กรกฎาคม 60
ถึง 11 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาทำความสะอาดเรือนนอนผู้ปฏิบัติธรรมสวนโมกขพลาราม ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ 30 50 คน 28 เมษายน 60 28 เมษายน 60
ถึง 30 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาเมษา สาดสี อนุบาลเต่า 84 50 คน 11 เมษายน 60 13 เมษายน 60
ถึง 16 เมษายน 60
รายละเอียด
123

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"