ทั้งหมด 19

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
ศิลปะภาวนา พัดธรรมเพื่อพ่อหลวง 3 30 คน 22 กันยายน 60 23 กันยายน 60
ถึง 23 กันยายน 60
รายละเอียด
ไปทำบุญล้างมุ้งลวดศาลาปฏิบัติธรรมกันเถอะ 9 10 คน 22 กันยายน 60 23 กันยายน 60
ถึง 23 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาสมัคร ยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่า วัดเขาวงพระจันทร์ 8 80 คน 5 ตุลาคม 60 7 ตุลาคม 60
ถึง 7 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาจัดสวน ปลูกต้นไม้ ให้เต่าเพ็ก 47 19 คน 9 พฤศจิกายน 60 10 พฤศจิกายน 60
ถึง 12 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
แต่งแต้มทาสี 34 20 คน 16 กุมภาพันธ์ 61 3 มีนาคม 61
ถึง 4 มีนาคม 61
รายละเอียด
ปรับปรุงห้องน้ำและโรงอาหาร. 44 20 คน 20 กันยายน 60 29 กันยายน 60
ถึง 1 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่า ตามรอยเท้าไดโนเสาร์ เยือนถิ่นวัฒนธรรมภูไท 48 19 คน 3 พฤศจิกายน 60 3 พฤศจิกายน 60
ถึง 5 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างแหล่งอาหารให้ปูทูล ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน 47 19 คน 27 ตุลาคม 60 27 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กวัยเตาะแตะ ที่ชุมชนมลาบี (เผ่าตองเหลือง ) 50 19 คน 24 พฤศจิกายน 60 24 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่าชมทุ่งกุลาเบิกบาน ณ กู่กาสิงห์ เพลินผาหมอกมิวาย 48 19 คน 17 พฤศจิกายน 60 17 พฤศจิกายน 60
ถึง 19 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
รับสมัครจิตอาสาสอนหนังสือน้องๆ วันอาทิตย์ 25 6 คน 29 กรกฎาคม 60 23 กรกฎาคม 60
ถึง 27 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาดำนา ภาวนากลางท้องทุ่ง 14 50 คน 22 กรกฎาคม 60 23 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
I SEE U รุ่นที่ 6 55 40 คน 17 กรกฎาคม 60 5 สิงหาคม 60
ถึง 7 สิงหาคม 60
รายละเอียด
วิชาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ณ ดอยผาส้ม รุ่นที่ ๘ 100 20 คน 31 มกราคม 60 8 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ครูอาสาสมัครสอนหนังสือน้องวันอาทิตย์ (ธันวาคม2559-กุมภาพันธ์ 2560) 78 25 คน 1 ธันวาคม 59 4 ธันวาคม 59
ถึง 26 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
12

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"