ทั้งหมด 15

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
รับสมัครจิตอาสาสอนหนังสือน้องๆ วันอาทิตย์ 25 6 คน 29 กรกฎาคม 60 23 กรกฎาคม 60
ถึง 27 สิงหาคม 60
รายละเอียด
ศิลปะภาวนา : พัดธรรม คลายใจ เพื่อผู้ป่วย 3 30 คน 21 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาดำนา ภาวนากลางท้องทุ่ง 14 50 คน 22 กรกฎาคม 60 23 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
จิตอาสาซ่อมพระพุทธรูป เที่ยวเมืองกาญจนบุรี 15 24 คน 1 กันยายน 60 2 กันยายน 60
ถึง 2 กันยายน 60
รายละเอียด
กิจกรรม : ชมเมือง ปลูกหมาก สานวัฒนธรรม 4 15 คน 7 กรกฎาคม 60 8 กรกฎาคม 60
ถึง 8 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
I SEE U รุ่นที่ 6 55 40 คน 17 กรกฎาคม 60 5 สิงหาคม 60
ถึง 7 สิงหาคม 60
รายละเอียด
วันที่ 30 กรกฎาคม 60 อาสาสร้างศาลาดิน ให้กับวัดเขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ( รุ่น 3 ปี 60 ) 12 70 คน 29 กรกฎาคม 60 30 กรกฎาคม 60
ถึง 30 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาเสียงอีสาน ปลูกป่า เบิ่งหมู่บ้านหมอลำ 49 19 คน 20 กรกฎาคม 60 21 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่า ตลุยภูผีปอป ณ วังน้ำมอก 50 19 คน 17 สิงหาคม 60 18 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
วิชาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ณ ดอยผาส้ม รุ่นที่ ๘ 100 20 คน 31 มกราคม 60 8 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ครูอาสาสมัครสอนหนังสือน้องวันอาทิตย์ (ธันวาคม2559-กุมภาพันธ์ 2560) 78 25 คน 1 ธันวาคม 59 4 ธันวาคม 59
ถึง 26 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ทำกิจกรรมและร่วมงาน “มหามันดาลาแห่งศรัทธา พุทธบูชา ๒๕๕๙” วันที่ ๒๒-๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ขทิรวัน (มูลนิธิพันดารา) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 22 12 คน 18 ตุลาคม 59 22 ตุลาคม 59
ถึง 23 ตุลาคม 59
รายละเอียด
ความสุขอยู่ในกระเป๋า 76 20 คน 30 กันยายน 59 3 พฤศจิกายน 59
ถึง 6 พฤศจิกายน 59
รายละเอียด
ครูอาสาสอน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษอังกฤษ เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กชั้นประถม 24 6 คน 15 สิงหาคม 59 20 สิงหาคม 59
ถึง 15 กันยายน 59
รายละเอียด
รับสมัครจิตอาสา เพื่อพัฒนาเป็นผู้นำค่ายสำหรับดูแลจิตใจเด็ก 2558 490 30 คน 21 เมษายน 58 26 เมษายน 58
ถึง 27 ธันวาคม 58
รายละเอียด
1

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"