หัตถกรรมและงานฝีมือ เย็บ ปัก ถัก ร้อย

งานอาสาที่เปิดรับสมัคร งานอาสาที่จบไปแล้ว

ทั้งหมด 74

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 22 เม.ย. Making Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse in Thailand 4 35 คน 21 เมษายน 60 22 เมษายน 60
ถึง 22 เมษายน 60
รายละเอียด
(เมษา 30) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 40 คน 30 เมษายน 60 30 เมษายน 60
ถึง 30 เมษายน 60
รายละเอียด
(เมษา 29) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 40 คน 29 เมษายน 60 29 เมษายน 60
ถึง 29 เมษายน 60
รายละเอียด
(เมษา 23) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 40 คน 23 เมษายน 60 23 เมษายน 60
ถึง 23 เมษายน 60
รายละเอียด
เพ้นท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม 4 20 คน 4 เมษายน 60 5 เมษายน 60
ถึง 5 เมษายน 60
รายละเอียด
STAFF ช่วยงานกิจกรรมยางยืด ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5 5 คน 28 มีนาคม 60 9 เมษายน 60
ถึง 9 เมษายน 60
รายละเอียด
ศิลปะการวาด Painting (เดือน เม.ย.) 3 8 คน 4 เมษายน 60 9 เมษายน 60
ถึง 9 เมษายน 60
รายละเอียด
ร้อยลูกปัด ถักทอ (เดือน เม.ย.) 3 8 คน 4 เมษายน 60 8 เมษายน 60
ถึง 8 เมษายน 60
รายละเอียด
ปักยิ้ม เติมใจ กับ Happy Dolls 4 30 คน 31 มีนาคม 60 2 เมษายน 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสา “น้ำใจ” ช่วยเตรียมกิจกรรมอาสา1-2 เม.ย. 14 5 คน 31 มีนาคม 60 1 เมษายน 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 2 เมย. Volunteer to make recycling pulp and paper clay – in Thailand 4 30 คน 1 เมษายน 60 2 เมษายน 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ ครั้งที่ ๓ 5 20 คน 30 มีนาคม 60 2 เมษายน 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
๓๖๕ วัน ถักอุ่น ให้คลายหนาว ปีที ๗ ครั้งที่ ๓ 4 20 คน 2 เมษายน 60 30 มีนาคม 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 2 เม.ย. T-Shirt Painting to support chronic patients 4 35 คน 1 เมษายน 60 2 เมษายน 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 1 เม.ย. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 35 คน 31 มีนาคม 60 1 เมษายน 60
ถึง 1 เมษายน 60
รายละเอียด
12345

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"