ทั้งหมด 4

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาเฉพาะกิจ ช่วยโรงพยาบาลช้าง save the elephant hospital 52 9 คน 24 มีนาคม 60 25 มีนาคม 60
ถึง 27 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาพัฒนาเกาะลิบง ล่องเรือตามหาพะยูน 74 19 คน 5 เมษายน 60 6 เมษายน 60
ถึง 9 เมษายน 60
รายละเอียด
อนุรักษ์ช้างไทยไปกับ one fine day 46 10 คน 25 ธันวาคม 59 26 ธันวาคม 59
ถึง 28 ธันวาคม 59
รายละเอียด
Lopburi zoo Volunteer 6 30 คน 14 ตุลาคม 59 21 ตุลาคม 59
ถึง 21 ตุลาคม 59
รายละเอียด
1

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"