ค้นหาภารกิจจิตอาสา

ประเภทภารกิจจิตอาสา

ภารกิจล่าสุด

แสดงเพิ่มเติม
ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
(สิงหา 27) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 27 สิงหาคม 60 27 สิงหาคม 60
ถึง 27 สิงหาคม 60
รายละเอียด
(สิงหา 20) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 20 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
(สิงหา 14 หยุดชดเชยวันแม่) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 14 สิงหาคม 60 14 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
(สิงหา 13) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 13 สิงหาคม 60 13 สิงหาคม 60
ถึง 13 สิงหาคม 60
รายละเอียด
(สิงหา 12) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 12 สิงหาคม 60 12 สิงหาคม 60
ถึง 12 สิงหาคม 60
รายละเอียด
ค่ายอาสา ปั้นอิฐ สร้างองค์พระบรมธาตุ 60 50 คน 30 สิงหาคม 60 2 กันยายน 60
ถึง 4 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสวนนก ณ หน่วยช่วยเหลือนกป่า 10 19 คน 23 กันยายน 60 24 กันยายน 60
ถึง 24 กันยายน 60
รายละเอียด

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"