ค้นหาภารกิจจิตอาสา

ประเภทภารกิจจิตอาสา

ภารกิจล่าสุด

แสดงเพิ่มเติม
ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
เปิดท้ายขายของรักเพื่อน้อง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กบ้านพักพิงฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 8 20 คน 4 มิถุนายน 60 5 มิถุนายน 60
ถึง 5 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานลงทะเบียน “เทคนิคทรงพลังพิชิตอารมณ์เครียดและออฟฟิศซินโดรม” 5 30 คน 9 มิถุนายน 60 10 มิถุนายน 60
ถึง 10 มิถุนายน 60
รายละเอียด
(มิถุนา 25) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 25 มิถุนายน 60 25 มิถุนายน 60
ถึง 25 มิถุนายน 60
รายละเอียด
(มิถุนา 18) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 18 มิถุนายน 60 18 มิถุนายน 60
ถึง 18 มิถุนายน 60
รายละเอียด
(มิถุนา 17) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 17 มิถุนายน 60 17 มิถุนายน 60
ถึง 17 มิถุนายน 60
รายละเอียด
เปิดท้ายขายของเพื่อน้อง ช่วยเหลือบ้านพักพิงฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 8 6 คน 3 มิถุนายน 60 3 มิถุนายน 60
ถึง 3 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาขายของตลาดเดินได้ ครั้งที่ 7 7 20 คน 2 มิถุนายน 60 3 มิถุนายน 60
ถึง 3 มิถุนายน 60
รายละเอียด

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"